PUBLIKACJA NADESŁANYCH PROJEKTÓW

Szanowni Państwo,
Prezentujemy wszystkie zgłoszone projekty.
Uwaga: Szacunkowy koszt projektu jest podany przez wnioskodawcę.

Liczba wszystkich projektów: 21

Cyfrowa pracownia językowa ADVENTURE

Projekt „Cyfrowa pracownia językowa ADVENTURE” dotyczy wyposażenia sali językowej w specjalistyczne oprogramowanie, rejestrator cyfrowy, monitor interaktywny oraz 24 samodzielne stanowiska ze słuchawkami i mikrofonami dynamicznymi dla każdego ucznia. Realizacja projektu umożliwi pracę z uczniami na różnych poziomach zaawansowania językowego w tym samym czasie. Pozwoli na naukę dostosowaną do indywidualnych możliwości, tempa pracy ucznia. Da sposobność swobodnego, głośnego treningu wymowy przez dialogi, doskonaląc mowę, umiejętności komunikacyjne, jednocześnie przełamując naturalny opór do rozmów w języku obcym. Nowoczesne rozwiązania w edukacji to narzędzia, po które zawsze warto sięgać, zwłaszcza jeśli dają nam gwarancję bardziej wydajnego nauczania. Współcześni uczniowie najlepiej odnajdują się w cyfrowej rzeczywistości, nie pozostaje nam więc nic innego, jak tylko dać im taką możliwość.


Nazwa osiedla: Nierodzim Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu, ul. Józefa Kreta 6
Id projektu: BOU01

Bezpieczne przejście dla pieszych

Doświetlenie przejścia dla pieszych, wraz z poprawą oznakowania poziomego.


Nazwa osiedla: Ustroń Dolny Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: przejście dla pieszych ul. Daszyńskiego 64c obok sklepu "Euro" przy Kuźni
Id projektu: BOU02

Wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych

W związku ze złym stanem technicznym wiat dla zawodników rezerwowych, wystąpiła konieczność ich wymiany. Projekt dotyczy dwóch wiat z siedziskami z tworzywa sztucznego w ilości 10szt każda wraz z wykonaniem podestu z kostki brukowej.


Nazwa osiedla: Nierodzim Szacunkowy koszt projektu : 24000 zł
Lokalizacja: Boisko KS Nierodzim
Id projektu: BOU03

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Lipowcu

Zakupione wyposażenie podniesie standard oraz zwiększy komfort użytkowania.


Nazwa osiedla: Lipowiec Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: 43-450 Ustroń, ul. Lipowska 116
Id projektu: BOU04

Ogród przedszkolny - wspaniała sprawa, cenna nauka i świetna zabawa

Projekt ma służyć najmłodszym mieszkańcom Osiedla Ustroń Górny, na co dzień uczęszczającym do Przedszkola nr 1 w Ustroniu oraz ich najbliższym. Założeniem projektu jest renowacja i modernizacja sprzętu znajdującego się na terenie ogrodu przedszkolnego, a także doposażenie w sprzęt rekreacyjny i edukacyjny. Pragniemy, by „Jedynkowy” ogród przedszkolny stał się bazą “zielonego przedszkola” oraz był integralnym elementem całego procesu wychowawczego, miejscem wielopłaszczyznowego rozwoju dzieci. Przestrzeń ogrodu może w przyszłości w jeszcze większym stopniu służyć do przeprowadzania zajęć dydaktycznych o charakterze przyrodniczym oraz rozwijających zabaw ruchowych. Dzieci, które aktywnie spędzają czas w otoczeniu przyrody mają mniejsze problemy z koordynacją ruchową, koncentracją, przyswajaniem wiedzy, nawiązywaniem kontaktów, są bardziej otwarte i empatyczne. Na placu zabaw i podczas prac ogrodniczych dzieci poznają świat, eksperymentują, bawią się i tworzą. Nauczą się posługiwania prostymi narzędziami ogrodniczymi i wyrobią nawyk systematycznego pielęgnowania roślin w ogrodzie.


Nazwa osiedla: Ustroń Górny Szacunkowy koszt projektu : 39712 zł
Lokalizacja: Ogród przy Przedszkolu nr 1 w Ustroniu wchodzącym w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Ustroniu ul. Partyzantów 9
Id projektu: BOU05

Budowa mini placu zabaw

Budowa placu zabaw dla dzieci. Urządzenia dla dzieci w różnym wieku.


Nazwa osiedla: Ustroń Dolny Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: os. Cieszyńskie plac między budynkami 3 i 4 a ul. Cieszyńską
Id projektu: BOU06

Wymiana ogrodzenia placu zabaw na os. Konopnicka z częściową wymianą ławek osiedlowych

Wymiana ogrodzenia placu zabaw oraz wymiana ławek osiedlowych


Nazwa osiedla: Ustroń Centrum Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: osiedle Konopnickiej oraz Centrum
Id projektu: BOU07

Film dokumentalny ukazujący unikatowy charakter dzielnicy wczasowej Jaszowiec.

Krótkometrażowy film dokumentalny ukazujący unikatowy charakter dzielnicy wczasowej Jaszowiec. Poprzez obraz i słowo chcemy uzmysłowić wszystkim odbiorcom dokumentu, dlaczego dawne peerelowskie obiekty wczasowe są tak cenne z punktu widzenia historii architektury oraz traktowane są jako dziedzictwo kultury narodowej, które należy chronić. Do współpracy zaprosimy autorów uznanego już filmu „Uzdrowisko. Architektura Zawodzia”. Mamy nadzieję, że film będzie istotnym głosem w dyskusji nad rewitalizacją dzielnicy.


Nazwa osiedla: Polana Szacunkowy koszt projektu : 39940 zł
Lokalizacja: Osiedle Polana ze szczególnym uwzględnieniem Jaszowca.
Id projektu: BOU08

"Biblioteka bliżej nas"

Projekt „Biblioteka bliżej nas” zakłada zakup i instalację zewnętrznej wrzutni do książek i materiałów bibliotecznych. Wrzutnia (zwana też trezorem bibliotecznym) pozwala na wygodny, całodobowy zwrot wypożyczonych lektur i płyt. Urządzenie jest odporne na warunki zewnętrzne i nie wymaga zasilania elektrycznego. Zostanie zamontowane przy wejściu do budynku biblioteki od strony parkingu. Dzięki wrzutni wypożyczone materiały biblioteczne można oddać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Zaplanowano także cykl spotkań autorskich dla dorosłych i dzieci oraz koncertów mających uświetnić montaż urządzenia oraz uświadomić jego funkcjonalność. Projekt zakłada też zakup nowości wydawniczych, tak aby oferta placówki była atrakcyjna i stanowiła zachętę do odwiedzin dla mieszkańców Ustronia oraz odwiedzających miasto turystów.


Nazwa osiedla: Ustroń Górny Szacunkowy koszt projektu : 39000 zł
Lokalizacja: Wejscie do budynku Biblioteki przy ul.Rynek 4 od strony parkingu
Id projektu: BOU09

Twórcze Dziecko = Przedsiębiorczy Dorosły

W ramach projektu zostaną zakupione materiały plastyczno-techniczne do warsztatów świetlicowych dla dzieci z naszego Osiedla , które uczęszczają do SP-3 z OP Ustroń. Kreatywne działania dzieci rozwijają przedsiębiorczość. Dzięki warsztatom nasze dzieci będą aktywnie spędzać czas wolny i rozwijać swój potencjał i zainteresowania. Pozyskane środki finansowe umożliwią zakup zaproponowanych przez dzieci artykułów plastycznych oraz urządzenia do wycinania i wytłaczania kształtów oraz wzorów przy pomocy gotowych wykrojników i szablonów. Zainwestuj w przyszłość swojego Osiedla, gdyż twórcze dziecko to w przyszłości przedsiębiorczy dorosły, który zadba o rozwój naszego Osiedla.


Nazwa osiedla: Polana Szacunkowy koszt projektu : 5000 zł
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi, Polańska 25
Id projektu: BOU10

Bezpieczna Szkoła - wideodomofon oraz monitoring zewnętrzny SP-3 z OP

W ramach projektu zostanie zamontowany system monitoringu zewnętrznego wokół budynku szkoły oraz wideodomofony przy wejściach do szkoły i oddziałach przedszkolnych. Kamery nie tylko zwiększą poczucie bezpieczeństwa dzieci i rodziców, ale również mieszkańców Osiedla. Wideodomofon zwiększy bezpieczeństwo dzieci a także usprawni rodzicom odbieranie dzieci ze świetlicy i przedszkola.


Nazwa osiedla: Polana Szacunkowy koszt projektu : 35000 zł
Lokalizacja: SP-3 z OP , Polańska 25
Id projektu: BOU11

UstrońSKI - zajęcia narciarskie i ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży

W ramach projektu zorganizowane będą zajęcia z narciarstwa alpejskiego oraz zajęcia sportowe ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 -18 lat. Na stokach Czantorii wykfalifikowani trenerzy przeprowadzą cykl zajęć z technik narciarstwa alpejskiego. Zajęcia obejmować będą jazdę zadaniową mającą na celu nabycie umiejętności technik narciarskich w konkurencjach SL oraz GS. W ramach projektu przeprowadzone będą również zajęcia obejmujące jazdę na tyczkach z pomiarem czasu. W celu doskonalenia kondycji dzieci i młodzieży przeprowadzone zostaną również zajęcia sportowe ogólnorozwojowe obejmujące ćwiczenia kardio oraz rozwijające poszczególne partie mięśni. Celem projektu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży doskonalenia technik narciarstwa alpejskiego przy wykorzystaniu warunków jakie oferują stoki Czantorii oraz ogólne podniesienie kondycji fizycznej naszych dzieci i młodzieży. Dodatkowo realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji dzieci i młodzieży co w erze pandemii ma kluczowe znaczenie


Nazwa osiedla: Polana Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: stok narciarski Czantoria, tereny zielone osiedla Polana
Id projektu: BOU12

Doposażenie placu zabaw w Nierodzimiu

Doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż dwóch urządzeń - tzw. sprężynowców.


Nazwa osiedla: Nierodzim Szacunkowy koszt projektu : 12000 zł
Lokalizacja: Ul. Józefa Kreta, działka nr 360/19
Id projektu: BOU13

Aktywny Poniwiec 2022 - zajęcia na basenie

Projekt obejmuje zajęcia rekreacyjne na basenie dla różnych grup wiekowych: - aqua aerobik dla seniorów - 30 h - aqua aerobik dla dorosłych - 30 h - nauka pływania dla dzieci w wieku 7-11 lat - 33 h - szkolenie nordic walking - piknik dla wszystkich uczestników


Nazwa osiedla: Poniwiec Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: Hotel Montebello, ul. Turystyczna 8
Id projektu: BOU14

"Uzdrowisko. Niezrealizowany przedwojenny plan rozwoju Ustronia" - wydanie publikacji z oryginalnym opisem i współczesnym komentarzem do pierwszego w historii miasta kompleksowego projektu urbanistycznego.

Pierwszy miejscowy plan rozwoju uzdrowiska dla środkowej części Ustronia pokrywa się z obszarem obecnej dzielnicy Ustroń Dolny. W zachowanej dokumentacji możemy znaleźć m. in. pomysł, iż dawny ustroński dworzec miał być początkiem, bramą do nowoczesnego, modernistycznego w formie kurortu, a chociażby reprezentacyjna promenada od niego wychodząca miała ciągnąć się aż do obecnego rynku. Plany tej realizacji przekreśliła II Wojna Światowa. Projekt zakłada wydanie publikacji, w której zawarty będzie plan rozwoju ustrońskiego uzdrowiska z 1931 roku autorstwa Eugeniusza Zaczyńskiego wraz z jego opisem. Jest to projekt kulturalny, który pozwoli uświadomić mieszkańcom dzielnicy jaką rolę mogłaby pełnić ta część Ustronia gdyby nie wybuch wojny. Pozwoli to także promować lokalny patriotyzm. Egzemplarze wydawnictwa przekazane zostaną do szkół, bibliotek i innych instytucji w mieście, dzięki czemu każdy będzie mógł szanse zapoznać się z dawnymi pomysłami i planami. Dodatkowym atutem będzie udostępnienie bezpłatnej wersji w sieci internetowej.


Nazwa osiedla: Ustroń Dolny Szacunkowy koszt projektu : 29000 zł
Lokalizacja: Dzielnica Ustroń Dolny
Id projektu: BOU15

Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 4 w Hermanicach

Przedszkole posiada duży ładny ogród. Z uwagi na brak środków na inwestycje niektóre urządzenia na placu zabaw są zniszczone. Plac zabaw zostanie wyposażony w trzy nowe urządzenia tj. karuzelę tarczową, lokomotywę z wagonikiem oraz domek sklepik. Lokomotywa wyposażona jest w przejście tubowe oraz pochylnię i podest. Pod karuzelą zostanie wykonana bezpieczna nawierzchnia dostosowana do wysokości upadku urządzenia z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa. Do przedszkola uczęszcza 90 dzieci. Plac zabaw zaopatrzony w odpowiedni sprzęt, przyczyni się do stymulowania ich wszechstronnego rozwoju.


Nazwa osiedla: Hermanice Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: 384/275
Id projektu: BOU16

Budowa ścieżki - łącznika ul. Źródlana z ul. Gościradowiec

Budowa ścieżki i montaż oświetlenia na odcinku między ul. Źródlaną a ul. Gościradowiec


Nazwa osiedla: Zawodzie Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: Budowa ścieżki łączącej ul. Żródlaną z ul. Gościradowiec do nowych kładek na potoku Gościradowiec
Id projektu: BOU17

Malowanie dachu oraz zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu-Nierodzimiu

W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Nierodzimiu zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie naszego projektu. Pierwsza część zadania przewiduje zakup nowych hełmów strażackich, co pozwoli wymienić już wysłużone i zniszczone hełmy, zapewniając bezpieczne i komfortowe warunki pracy dla strażaków podczas działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszej dzielnicy jak i całego miasta. Natomiast druga część zamierzenia dotyczy pomalowania połaci dachowych budynków znajdujących się na terenie „Olszynki”. Renowacja jest niezbędna w celu uniknięcia postępującej korozji poszycia blaszanego, w konsekwencji rozszczelnienia dachu i zniszczenia konstrukcji nośnej. Bez funduszy z Budżetu Obywatelskiego, realizacja danych planów będzie niemożliwa, dlatego z góry dziękujemy za każdy oddany głos.


Nazwa osiedla: Nierodzim Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: Remiza OSP - Ustroń ul. Szeroka 5 (I część projektu); Ustroń ul. Józefa Kreta 1 – działka nr 602/1 (II część projektu)
Id projektu: BOU18

Plac zabaw na ul. Różanej - zestaw wspinaczkowy

Zarząd Osiedla Hermanice proponuje dokończenie projektu z 2021 roku. Chcemy wykorzystać dokumenty, które zostały już opracowane i nie trzeba będzie płacić za kolejny projekt. Zestaw wspinaczkowy wraz z bezpieczną nawierzchnią będzie wspaniałym uzupełnieniem na placu zabaw i stanie się on atrakcyjny dla starszych dzieci.


Nazwa osiedla: Hermanice Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: Plac zabaw ul. Różana
Id projektu: BOU19

W świecie zmysłów- zintegrowani sensorycznie

Skrócony opis projektu: Przestrzeń sali Integracji Sensorycznej i sali terapii na piętrze edukacji wczesnoszkolnej wymaga doposażenia, a także odnowienia. Do szkoły uczęszcza ok 500 uczniów, wielu z nich potrzebuje tego miejsca do prawidłowego rozwoju, funkcjonowania, rozwijania w sobie mocnych stron, wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa oraz przynależności do społeczności szkolnej. Miejsce to na dzień dzisiejszy jest bardzo niedoinwestowane, zaopatrzone w stare stoliki i szafy, pamiętające początki szkoły. Rozwiązaniem problemu będzie wyposażenie pomieszczenia sali terapeutycznej na piętrze edukacji wczesnoszkolnej w nowoczesne, przytulne i sprzyjające rozwojowi dziecka na każdym poziomie miejsce, dające możliwość odnalezienia się w otaczającej go rzeczywistości w sposób ciekawy i namacalny- służyć temu mają metody i sprzęty, które będą się tam znajdować, a także doposażenie Sali Integracji Sensorycznej w profesjonalny atlas z pełnym wyposażeniem i kosze do koszykówki (kosze umieszczone będą w sali gimnastycznej, dzięki czemu będą z nich korzystać dzieci nie tylko objęte terapią SI, ale wszystkie pozostałe) oraz stworzenie uczniom azylu, w którym stosowane będą specjalistyczne metody takie jak: Integracja Sensoryczna, terapia ręki, Metoda Weroniki Sherborne, Dennisona, Arte-terapii, Integracji Bilateralnej. Odpowiednie i fachowe sprzęty oraz pomoce w maksymalny sposób ułatwią, a także urozmaicą rehabilitację i trapię dzieci.


Nazwa osiedla: Ustroń Dolny Szacunkowy koszt projektu : 39995 zł
Lokalizacja: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Daszyńskiego 31, sala Integracji Sensorycznej, sala rewalidacji na piętrze edukacji wczesnoszkolnej .
Id projektu: BOU20

Aktywny Ustroń Dolny - zajęcia na basenie dla dzieci, dorosłych i seniorów

Projekt obejmuje darmowe zajęcia rekreacyjne na basenie dla mieszkańców: - aqua aerobik dla seniorów 30h - aqua aerobik dla dorosłych 30 h - nauka pływania dla dzieci w wieku 7-11 - 33h - szkolenie nordic walking - piknik dla wszystkich uczestników


Nazwa osiedla: Ustroń Dolny Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: Hotel Montebello
Id projektu: BOU21

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE