Ustroń - Budżet Obywatelski

plik foto id: 1400002559
plik foto id: 1400002564

ZADANIA, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ REALIZOWANE W RAMACH PROCEDURY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:

W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane następujące zadania:

 • których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość przeznaczonych środków, tj. 40 tys. zł
 • których realizacja przekraczałaby rok kalendarzowy, na który zostały zgłoszone,
 • które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,
 • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w Mieście Ustroń planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami gospodarczymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik do formularza,
 • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności,
 • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA BUDŻET OBYWATELSKI

360 tys. zł to kwota przeznaczona na projekty, które realizowane będą w 9 Osiedlach.

Kwota rozdzielona zostanie w częściach równych po 40 tys. zł na każde Osiedle, tj.

Osiedle Polana:

 • ul. Baranowa
 • ul. Beskidek
 • ul. Chabrów
 • ul. Furmańska
 • ul. Grzybowa
 • ul. Jastrzębia
 • ul. Jaworowa
 • ul. Jodłowa
 • ul. Orłowa
 • ul. Palenica
 • ul. Polańska
 • ul. Papiernia
 • ul. Pod Grapą
 • ul. Równica
 • ul. Stroma
 • ul. Sucha
 • ul. Ślepa
 • ul. Świerkowa
 • ul. Turystyczna
 • ul. Wczasowa
 • ul. Wiślańska
 • ul. Wysznia
 • ul. Złocieni
 • ul. Żarnowiec
 • ul. 3 Maja
  (od nr 118 po stronie prawej
  i od nr 77 po stronie lewej)

Osiedle Poniwiec:

 • ul. Akacjowa
 • ul. Bukowa
 • ul. Brzozowa
 • ul. Bażantów
 • ul. Cisowa
 • ul. Dębowa
 • ul. Drozdów
  (od nr 7 po stronie lewej
  i od nr 18 po stronie prawej)
 • ul. Grabowa
 • ul. Głogowa
 • ul. Jesionowa
 • ul. Kasztanowa
 • ul. Kalinowa
 • ul. Klonowa
 • ul. Katowicka II nr 78
 • ul. Limbowa
 • ul. Lipowa
  (od nr 11 po stronie lewej
  i od nr 12 po stronie prawej)
 • ul. Słowików
 • ul. Topolowa
 • ul. Wiązowa

Osiedle Ustroń Centrum:

 • ul. Andrzeja Brody,
 • ul. Cieszyńska
  (od nr 7 po stronie lewej
  za wyjątkiem nr 31, 33, 35)
 • ul. Jana Wantuły
 • ul. M. Konopnickiej
 • ul. Ks. Ludwika Kojzara
 • ul. Katowicka II
  (od nr 8 do nr 24)
 • Os. Centrum
 • Os. Manhatan
 • ul. Pasieczna
 • ul. Piękna
 • ul. Widokowa

Osiedle Ustroń Górny:

 • ul. Asnyka
 • ul. Drozdów
  (do nr 5a po stronie lewej
  i do nr 8a po stronie prawej)
 • ul. K.I. Gałczyńskiego
 • ul. Grażyny
 • ul. dr Michała Grażyńskiego
  po stronie prawej
  (za wyjątkiem nr 12)
 • ul. Hutnicza
 • ul. Jelenica
 • ul. Kasprowicza
 • ul. Kochanowskiego
 • ul. Kluczyków
 • ul. Lipowa
  (do nr 9 po stronie lewej
  i do nr 8a po stronie prawej)
 • ul. 9 Listopada
 • ul. 3 Maja
  (do nr 116 po stronie prawej
  i do nr 71 po stronie lewej)
 • ul. M. Skłodowskiej
 • ul. Mickiewicza
 • ul. Miedziana
 • ul. Myśliwska
 • ul. Olchowa
 • ul. Pana Tadeusza
 • ul. Parkowa
 • ul. Partyzantów
 • ul. Pod Skarpą
 • ul. Reja
 • ul. Rynek
 • ul. Skowronków
 • ul. Słoneczna
 • ul. Spacerowa
 • ul. Srebrna
 • ul. Staffa
 • ul. Tuwima
 • ul. Wierzbowa
 • ul. Zielona
 • ul. Złota

Osiedle Ustroń Dolny:

 • Os. Cieszyńskie
 • ul. Bema
 • ul. Cieszyńska
  (V, VI, VII, 31, 33, 35
  i od nr 22 po stronie prawej)
 • ul. Ignacego Daszyńskiego
 • ul. Długa
  (do nr 33 po stronie lewej
  i do nr 34 po stronie prawej)
 • ul. Dworcowa
 • ul. Dąbrowskiego
 • ul. Fabryczna
 • ul. dr Michała Grażyńskiego
  po stronie lewej
  (za wyjątkiem nr 27, 31)
 • ul. Jana Błaszczyka
 • ul. Jana Cholewy
 • ul. Kaczeńców
 • ul. Katowicka (do nr 46)
 • ul. Komunalna
 • ul. Kościelna
 • ul. Kuźnicza (do nr 5)
 • ul. Krzywa
 • ul. Pawła Lipowczana
 • ul. Obrzeżna
 • ul. Ogrodowa
 • ul. Os. Cieszyńskie
 • ul. Polna
 • ul. Plac Ks. Karola Kotschego
 • ul. Spółdzielcza
 • ul. Pawła Stalmacha
 • ul. Stawowa
 • ul. Sportowa
 • ul. Strażacka
 • ul. Sikorskiego
 • ul. Tartaczna
 • ul. Traugutta
 • ul. Wybickiego
 • ul. Wiosenna

Osiedle Zawodzie:

 • ul. Armii Krajowej
 • ul. Belwederska
 • ul. Gościradowiec
 • ul. dr Michała Grażyńskiego
  (nr 12, 27, 31)
 • ul. Kamieniec
  (do nr 8)
 • ul. Kuźnicza
  (od nr 6)
 • ul. Lecznicza
 • ul. Liściasta
 • ul. Leśna
  (do nr 7)
 • ul. Nadrzeczna
 • ul. Okólna
 • ul. Radosna
 • ul. Sanatoryjna
 • ul. Skalica
 • ul. Solidarności
 • ul. Szpitalna
 • ul. Wojska Polskiego
 • ul. Uzdrowiskowa
 • ul. Uboczna
 • ul. Zdrojowa
 • ul. Źródlana

Osiedle Hermanice:

 • ul. Agrestowa
 • ul. Beskidzka
 • ul. Brzoskwiniowa
 • ul. Czereśniowa
 • ul. Choinkowa
 • ul. Dominikańska
 • ul. Długa
  (od nr 37 po stronie lewej
  i od nr 40 po stronie prawej)
 • ul. Folwarczna
 • ul. Jabłoniowa
 • ul. Jasna
 • ul. Jaśminowa
 • ul. Katowicka
  (od nr 100 do nr 178 po stronie prawej
  i od nr 101 do nr 201 po stronie lewej)
 • ul. Kwiatowa
 • ul. Laskowa
 • ul. Malinowa
 • ul. Miła
 • ul. Nad Bładnicą
 • ul. Osiedlowa
 • ul. Orzechowa
 • ul. Owocowa
 • ul. Porzeczkowa
 • ul. Różana
 • ul. Sosnowa
 • ul. Siewna
 • ul. Jana Sztwiertni
 • ul. Skoczowska
  (do nr 101 po stronie lewej
  i do nr 100F po stronie prawej)
 • ul. Pawła Stellera
 • ul. Wodna
 • ul. Wspólna
 • ul. Wiśniowa
 • ul. Urocza

Osiedle Lipowiec:

 • ul. Bernadka
 • ul. Działkowa
 • ul. Górecka
 • ul. Górna
 • ul. Kamieniec
  (od nr 9)
 • ul. Kręta
 • ul. Krzywaniec
 • ul. Leśna
  (od nr 10)
 • ul. Lipowski Groń
 • ul. Lipowska
  (od nr 22 po stronie prawej
  i od nr 23 po stronie lewej)
 • ul. Mokra
 • ul. Nowociny
 • ul. Przetnica
 • ul. Podgórska
 • ul. Spokojna
 • ul. Szkolna
 • ul. Wesoła
 • ul. Wałowa

Osiedle Nierodzim:

 • ul. Bładnicka
 • ul. Boczna
 • ul. Cicha
 • ul. Chałupnicza
 • ul. Czarny Las
 • ul. Dobra
 • ul. Gospodarska
 • ul. Graniczna
 • ul. Harbutowicka
 • ul. Katowicka
  (od nr 200 po stronie prawej
  i od nr 203 po stronie lewej)
 • ul. Józefa Kreta
 • ul. Krótka
 • ul. Lipowska
  (do nr 16 po stronie prawej
  i do nr 21 po stronie lewej)
 • ul. Łączna
 • ul. Potokowa
 • ul. Skoczowska
  (od nr 107 po stronie lewej
  i od nr 110 po stronie prawej)
 • ul. Szeroka
 • ul. Wąska
 • ul. Wiejska
 • ul. Wiklinowa
 • ul. Zabytkowa
 • ul. Zagajnik
 • ul. Żwirowa