Ustroń - Budżet Obywatelski

plik foto id: 1400002559

DOKUMENTY

EDYCJA 2025

ROZPORZĄDZENIE RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Prosimy aby osoby zbierające dane osobowe konieczne do zgłoszenia zadania w tegorocznej edycji BO stosowały się do opisanych zasad jak i wytycznych zawartych w RODO.

Zwracamy szczególną uwagę Wnioskodawców aby w sposób należyty chronili dane osobowe osób popierających dany wniosek. Pobranie formularzy elektronicznych jest jednoznaczne z akceptacją powyższego i obliguje Wnioskodawcę do stosowania wytycznych RODO.

ZOBACZ TREŚĆ RODO link do strony

UCHWAŁA XXXV/520/2022 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń na temat budżetu Miasta Ustroń.

kliknij TUTAJ aby pobrać plik PDF 3245.48 [KB]

ZARZĄDZENIE NR 68/2024 BURMISTRZA MIASTA USTROŃ z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie realizacji zadań w zakresie "Budżetu Obywatelskiego" w 2025 r.

kliknij TUTAJ aby pobrać plik PDF - 334.35 [KB] [ KB ]