Lista rekomendowanych projektów
do realizacji w 2020 roku

BUDŻET OBYWATELSKI 2020 - WYNIKI GŁOSOWANIA
OSIEDLE HERMANICE
Id Tytuł projektu Łącznie szacunkowo koszt projektu Ilość oddanych głosów elektronicznie Głosy
nieważne
Wynik głosowania Miejsce Uwagi
BOU21 ROZBUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 40.000,00 30 2 28 1 Projekt do realizacji
BOU15 DZIEŃ HERMANIC – ŚWIĘTO KOZY 19.300,00 27 0 27 2  
BOU14 HERMANICE NA SPORTOWO 15.000,00 12 0 12 3  
Ogółem ilość oddanych głosów 69 2 67    
OSIEDLE LIPOWIEC
BOU11 NOWOCZESNA PRACOWNIA MULTIMEDIALNA 40.000,00 185 8 177 1 Projekt do realizacji
BOU13 „ FOLK JEST TRENDY - STROJE CIESZYŃSKIE DLA PRZEDSZKOLAKÓW ” 23.000,00 33 1 32 2  
Ogółem ilość oddanych głosów 218 9 209    
OSIEDLE NIERODZIM
BOU04 ZOSTAŃ SZKOLNYM PROGRAMISTĄ 28.000,00 96 5 91 1 Projekt do realizacji
BOU09 BEZPIECZNI NA SZÓSTKĘ 12.000,00 82 4 78 2 Projekt do realizacji
BOU10 GARAŻ DWUSTANOWISKOWY NA SPRZĘT DLA OSP NIERODZIM ORAZ BALUSTRADA DO WEJŚCIA GŁÓWNEGO STRAŻNICY 26.000,00 57 2 55 3  
BOU12 SPORTOWY NIERODZIM - STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO 18.800,00 34 1 33 4  
Ogółem ilość oddanych głosów 269 12 257    
OSIEDLE USTROŃ DOLNY
BOU03 ŚWIETLICA- MAŁY ŚWIAT DZIECKA 39.114,64 395 11 384 1 Projekt do realizacji
BOU22 PLAC ZABAW W PARKU OBOK MDK PRAŻAKÓWKA 40.000,00 105 3 102 2  
BOU23 RENOWACJA BOISKA DO SIATKÓWKI 40.000,00 26 1 25 3  
Ogółem ilość oddanych głosów 526 15 511    
OSIEDLE USTROŃ GÓRNY
BOU18 MUZEALNY OGRÓDEK SENSORYCZNY 30.000,00 64 30 34 2  
BOU16 ŚWIETLICA – NOWOCZESNA, KOLOROWA I BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ DLA KAŻDEGO UCZNIA. 39.960,00 51 1 50 1
Projekt do realizacji
BOU17 REMONT SCHODÓW PRZY ŻŁOBKU MIEJSKIM PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO 43 40.000,00 16 1 15 3  
Ogółem ilość oddanych głosów 131 32 99    
OSIEDLE POLANA
BOU01 PLAC ZABAW DLA DZIECI W DOBCE 40.000,00 206 4 202 1 Projekt do realizacji
BOU02 BUDOWA SKATE PARKU POD PALENICĄ 40.000,00 15 0 15 2  
Ogółem ilość oddanych głosów 221 4 217    
OSIEDLE ZAWODZIE
BOU08 PLAC ZABAW W DZIELNICY ZAWODZIE 40.000,00 65 11 54 2  
BOU19 PLAC ZABAW DLA DZIECI W DZIELNICY ZAWODZIE 40.000,00 55 0 55 1 Projekt do realizacji
BOU07 REMONT CHODNIKA W CIĄGU ul. SZPITALNEJ NA DZIAŁKACH nr 3569/62 i 3555/15 w CZĘŚCI PRZYLEGAJĄCEJ DO DW ZIEMOWIT 35.000,00 0 0 0 3  
Ogółem ilość oddanych głosów 120 11 109    

Ilość oddanych głosów na wszystkie projekty: 1554
Ilość głosów nieważnych oddanych na wszystkie projekty: 85
Ilość głosów ważnych oddanych na wszystkie projekty: 1469

ZOBACZ PROJEKTY DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA

ZOBACZ PROJEKTY ZGŁOSZONE
DO TEGOROCZNEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ETAPY REALIZACJI - HARMONOGRAM:

ZADANIA, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ REALIZOWANE
W RAMACH PROCEDURY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:

W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane następujące zadania:

 • których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość przeznaczonych środków, tj. 40 tys. zł
 • których realizacja przekraczałaby rok kalendarzowy, na który zostały zgłoszone,
 • które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,
 • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w Mieście Ustroń planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami gospodarczymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik do formularza,
 • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności,
 • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA BUDŻET OBYWATELSKI 2020

360 tys. zł to kwota przeznaczona na projekty, które realizowane będą w 9 Osiedlach.

Kwota rozdzielona zostanie w częściach równych po 40 tys. zł na każde Osiedle, tj.

Osiedle Polana:

 • ul. Baranowa
 • ul. Beskidek
 • ul. Chabrów
 • ul. Furmańska
 • ul. Grzybowa
 • ul. Jastrzębia
 • ul. Jaworowa
 • ul. Jodłowa
 • ul. Orłowa
 • ul. Palenica
 • ul. Polańska
 • ul. Papiernia
 • ul. Pod Grapą
 • ul. Równica
 • ul. Stroma
 • ul. Sucha
 • ul. Ślepa
 • ul. Świerkowa
 • ul. Turystyczna
 • ul. Wczasowa
 • ul. Wiślańska
 • ul. Wysznia
 • ul. Złocieni
 • ul. Żarnowiec
 • ul. 3 Maja
  (od nr 118 po stronie prawej
  i od nr 77 po stronie lewej)

Osiedle Poniwiec:

 • ul. Akacjowa
 • ul. Bukowa
 • ul. Brzozowa
 • ul. Bażantów
 • ul. Cisowa
 • ul. Dębowa
 • ul. Drozdów
  (od nr 7 po stronie lewej
  i od nr 18 po stronie prawej)
 • ul. Grabowa
 • ul. Głogowa
 • ul. Jesionowa
 • ul. Kasztanowa
 • ul. Kalinowa
 • ul. Klonowa
 • ul. Katowicka II nr 78
 • ul. Limbowa
 • ul. Lipowa
  (od nr 11 po stronie lewej
  i od nr 12 po stronie prawej)
 • ul. Słowików
 • ul. Topolowa
 • ul. Wiązowa

Osiedle Ustroń Centrum:

 • ul. Andrzeja Brody,
 • ul. Cieszyńska
  (od nr 7 po stronie lewej
  za wyjątkiem nr 31, 33, 35)
 • ul. Jana Wantuły
 • ul. M. Konopnickiej
 • ul. Ks. Ludwika Kojzara
 • ul. Katowicka II
  (od nr 8 do nr 24)
 • Os. Centrum
 • Os. Manhatan
 • ul. Pasieczna
 • ul. Piękna
 • ul. Widokowa

Osiedle Ustroń Górny:

 • ul. Asnyka
 • ul. Drozdów
  (do nr 5a po stronie lewej
  i do nr 8a po stronie prawej)
 • ul. K.I. Gałczyńskiego
 • ul. Grażyny
 • ul. dr Michała Grażyńskiego
  po stronie prawej
  (za wyjątkiem nr 12)
 • ul. Hutnicza
 • ul. Jelenica
 • ul. Kasprowicza
 • ul. Kochanowskiego
 • ul. Kluczyków
 • ul. Lipowa
  (do nr 9 po stronie lewej
  i do nr 8a po stronie prawej)
 • ul. 9 Listopada
 • ul. 3 Maja
  (do nr 116 po stronie prawej
  i do nr 71 po stronie lewej)
 • ul. M. Skłodowskiej
 • ul. Mickiewicza
 • ul. Miedziana
 • ul. Myśliwska
 • ul. Olchowa
 • ul. Pana Tadeusza
 • ul. Parkowa
 • ul. Partyzantów
 • ul. Pod Skarpą
 • ul. Reja
 • ul. Rynek
 • ul. Skowronków
 • ul. Słoneczna
 • ul. Spacerowa
 • ul. Srebrna
 • ul. Staffa
 • ul. Tuwima
 • ul. Wierzbowa
 • ul. Zielona
 • ul. Złota

Osiedle Ustroń Dolny:

 • Os. Cieszyńskie
 • ul. Bema
 • ul. Cieszyńska
  (V, VI, VII, 31, 33, 35
  i od nr 22 po stronie prawej)
 • ul. Ignacego Daszyńskiego
 • ul. Długa
  (do nr 33 po stronie lewej
  i do nr 34 po stronie prawej)
 • ul. Dworcowa
 • ul. Dąbrowskiego
 • ul. Fabryczna
 • ul. dr Michała Grażyńskiego
  po stronie lewej
  (za wyjątkiem nr 27, 31)
 • ul. Jana Błaszczyka
 • ul. Jana Cholewy
 • ul. Kaczeńców
 • ul. Katowicka (do nr 46)
 • ul. Komunalna
 • ul. Kościelna
 • ul. Kuźnicza (do nr 5)
 • ul. Krzywa
 • ul. Pawła Lipowczana
 • ul. Obrzeżna
 • ul. Ogrodowa
 • ul. Os. Cieszyńskie
 • ul. Polna
 • ul. Plac Ks. Karola Kotschego
 • ul. Spółdzielcza
 • ul. Pawła Stalmacha
 • ul. Stawowa
 • ul. Sportowa
 • ul. Strażacka
 • ul. Sikorskiego
 • ul. Tartaczna
 • ul. Traugutta
 • ul. Wybickiego
 • ul. Wiosenna

Osiedle Zawodzie:

 • ul. Armii Krajowej
 • ul. Belwederska
 • ul. Gościradowiec
 • ul. dr Michała Grażyńskiego
  (nr 12, 27, 31)
 • ul. Kamieniec
  (do nr 8)
 • ul. Kuźnicza
  (od nr 6)
 • ul. Lecznicza
 • ul. Liściasta
 • ul. Leśna
  (do nr 7)
 • ul. Nadrzeczna
 • ul. Okólna
 • ul. Radosna
 • ul. Sanatoryjna
 • ul. Skalica
 • ul. Solidarności
 • ul. Szpitalna
 • ul. Wojska Polskiego
 • ul. Uzdrowiskowa
 • ul. Uboczna
 • ul. Zdrojowa
 • ul. Źródlana

Osiedle Hermanice:

 • ul. Agrestowa
 • ul. Beskidzka
 • ul. Brzoskwiniowa
 • ul. Czereśniowa
 • ul. Choinkowa
 • ul. Dominikańska
 • ul. Długa
  (od nr 37 po stronie lewej
  i od nr 40 po stronie prawej)
 • ul. Folwarczna
 • ul. Jabłoniowa
 • ul. Jasna
 • ul. Jaśminowa
 • ul. Katowicka
  (od nr 100 do nr 178 po stronie prawej
  i od nr 101 do nr 201 po stronie lewej)
 • ul. Kwiatowa
 • ul. Laskowa
 • ul. Malinowa
 • ul. Miła
 • ul. Nad Bładnicą
 • ul. Osiedlowa
 • ul. Orzechowa
 • ul. Owocowa
 • ul. Porzeczkowa
 • ul. Różana
 • ul. Sosnowa
 • ul. Siewna
 • ul. Jana Sztwiertni
 • ul. Skoczowska
  (do nr 101 po stronie lewej
  i do nr 100F po stronie prawej)
 • ul. Pawła Stellera
 • ul. Wodna
 • ul. Wspólna
 • ul. Wiśniowa
 • ul. Urocza

Osiedle Lipowiec:

 • ul. Bernadka
 • ul. Działkowa
 • ul. Górecka
 • ul. Górna
 • ul. Kamieniec
  (od nr 9)
 • ul. Kręta
 • ul. Krzywaniec
 • ul. Leśna
  (od nr 10)
 • ul. Lipowski Groń
 • ul. Lipowska
  (od nr 22 po stronie prawej
  i od nr 23 po stronie lewej)
 • ul. Mokra
 • ul. Nowociny
 • ul. Przetnica
 • ul. Podgórska
 • ul. Spokojna
 • ul. Szkolna
 • ul. Wesoła
 • ul. Wałowa

Osiedle Nierodzim:

 • ul. Bładnicka
 • ul. Boczna
 • ul. Cicha
 • ul. Chałupnicza
 • ul. Czarny Las
 • ul. Dobra
 • ul. Gospodarska
 • ul. Graniczna
 • ul. Harbutowicka
 • ul. Katowicka
  (od nr 200 po stronie prawej
  i od nr 203 po stronie lewej)
 • ul. Józefa Kreta
 • ul. Krótka
 • ul. Lipowska
  (do nr 16 po stronie prawej
  i do nr 21 po stronie lewej)
 • ul. Łączna
 • ul. Potokowa
 • ul. Skoczowska
  (od nr 107 po stronie lewej
  i od nr 110 po stronie prawej)
 • ul. Szeroka
 • ul. Wąska
 • ul. Wiejska
 • ul. Wiklinowa
 • ul. Zabytkowa
 • ul. Zagajnik
 • ul. Żwirowa

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE