PUBLIKACJA NADESŁANYCH PROJEKTÓW

Szanowni Państwo,
Prezentujemy wszystkie zgłoszone projekty.
Uwaga: Szacunkowy koszt projektu jest podany przez wnioskodawcę.

Liczba wszystkich projektów: 36

Czytelnia i biblioteka - dobre miejsce dla człowieka

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 to – na dzień dzisiejszy – pomieszczenie ciasne i mocno niedoinwestowane, zbyt małe dla 500 korzystających z niego uczniów. Zajmuje jedną salę lekcyjną, książki stoją na 40 – letnich regałach, pamiętających początki szkoły, a czytelnia to 3 stare stoliki, kilka krzeseł i 3 pufy. Rozwiązaniem problemu będzie powiększenie biblioteki o dwie sąsiadujące z nią sale - w środkowym pomieszczeniu znajdować się będzie biblioteka, natomiast w salach przylegających do niej z dwóch stron – czytelnie: jedna dla dzieci młodszych (klasy I – IV), a druga dla uczniów klas V – VIII. Założeniem projektu jest odnowienie wyposażenia biblioteki oraz stworzenie najmłodszym uczniom czytelni, mającej charakter sali z wygodnymi miejscami do zajęć czytelniczych (materace, pufy, kabiny ciszy), z kolorowymi stolikami, przy których będzie można czytać, odrabiać lekcje lub uczyć się pod czujnym okiem nauczycielki. Czytelnia dzieci starszych będzie bezpiecznym, przyjaznym miejscem nauki, odpoczynku oraz spotkań z przyjaciółmi. Po zajęciach szkolnych będzie to również Centrum Robotyki, gdzie uczniowie będą budować roboty np. z klocków Lego Mindstorms, natomiast dzięki wyposażeniu biblioteki w 3 stanowiska komputerowe stworzona zostanie możliwość bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno - komunikacyjnej. Dzięki tak zorganizowanej bibliotece sposobność komfortowego obcowania z książką będzie miało nie tylko 500 uczniów Dwójki, ale także ich rodzice oraz pracownicy szkoły, bowiem – zgodnie ze Statutem SP2 – mogą oni również korzystać z biblioteki.


Nazwa osiedla: Ustroń Dolny Szacunkowy koszt projektu : 39996 zł
Lokalizacja: Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu, ul Daszyńskiego 31, 43-450 Ustroń
Id projektu: BOU01

Konserwacja dwóch zabytkowych krzyży w Ustroniu Hermanicach

Konserwacji ma być poddany krzyż z 1846 r. znajdujący się przy ul. Skoczowskiej róg Owocowej oraz krzyż z 1876 r. przy ul. Choinkowej róg ul. Skoczowskiej; krzyże wymagają odrestaurowania.


Nazwa osiedla: Hermanice Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: 1. Krzyż przy ul. Choinkowej 2 (róg ul. Skoczowskiej) (zaznaczono na mapie poglądowej) 2. Krzyż przy ul. Skoczowskiej 46 (róg ul. Owocowej) (nie zaznaczono na mapie poglądowej)
Id projektu: BOU02

Modernizacja odwodnienia odcinka ul. Kuźniczej

Modernizacja odwodnienia ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Ustronia, jak również turystów poruszających się tym odcinkiem ul. Kuźniczej. Ostatnie lata wiele razy pokazały jak ciężkie zimą jest przemieszczanie się tym odcinkiem. Brak odpowiedniego odwodnienia i nie uregulowane cieki wodne, skutkują w zimie tworzeniem się niebezpiecznej połaci lodu. Zadania projektu obejmują: Montaż odwodnienia liniowego, wraz z odpływami. Montaż barier ochronnych drogowych oraz uzupełnienie ubytków asfaltu.


Nazwa osiedla: Zawodzie Szacunkowy koszt projektu : 33700 zł
Lokalizacja: odcinek drogi między posesjami 10 a 18
Id projektu: BOU03

Siłownia Plenerowa - Park Street Workout Ustroń Dolny

"Park street workout- to zestaw treningowy służący do ćwiczeń z masą własnego ciała. Pozwala na harmonijny rozwój fizyczny w oparciu o trening gimnastyczny na świeżym powietrzu. Projekt oraz wykonanie w zgodzie z aktualnymi normami zapewniają bezpieczeństwo korzystania i spełnienie wymagań samych użytkowników. Park ten będzie doskonałą opcją dla wszystkich ludzi, chcących uprawiać trening siłowy/wytrzymałościowy, a nie mogą sobie pozwolić na siłownie. Przyczyni się również do rozwoju dzieci i młodzieży oraz zapewni alternatywę do siedzenia całymi dniami przed komputerem. Aktualnie nie ma w żadnej z sąsiadujących dzielnic odpowiedniego parku. Jedyny taki park znajduję się na Poniwcu, daleko od centrum, gdzie dojazd jest dosyć problematyczny, zwłaszcza dla młodzieży. Aktualna lokalizacja będzie wygodna dla ludzi z całego Ustronia i pozwoli zrzeszyć więcej ludzi w celu wspólnych treningów." *Zgoda wnioskodawcy na ograniczenie zakresu projektu ze względu na przekroczony koszt projektu.


Nazwa osiedla: Ustroń Dolny Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: "Plac Zabaw" na osiedlu Cieszyńskim
Id projektu: BOU04

Nierodzim na sportowo

Projekt „Nierodzim na sportowo” ma na celu wzbogacenie bazy sportowej szkoły poprzez zakup koszy o regulowanej wysokości do mini koszykówki, aluminiowych słupków do siatkówki oraz piłek do gier zespołowych (koszykówka, piłka ręczna, siatkówka). Aktywność ruchowa jest niezbędna w prawidłowym rozwoju fizycznym, psychicznym i społecznym. Jednym z wyzwań dzisiejszej kultury fizycznej jest wpajanie najmłodszym, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna. Z tego sprzętu będą również korzystać uczniowie szkoły oraz osoby dorosłe - mieszkańcy Osiedla Nierodzim, którzy często korzystają z sali gimnastycznej. Będzie również wykorzystywany w czasie różnych imprez w środowisku lokalnym np. podczas Pikników Rodzinnych, w czasie których odbywają się rozgrywki sportowe pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami. Sprzęt sportowy będzie wykorzystywany podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych oraz rozmaity imprez w środowisku lokalnym.


Nazwa osiedla: Nierodzim Szacunkowy koszt projektu : 12300 zł
Lokalizacja: Budynek Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu, ul. Józefa Kreta 6
Id projektu: BOU05

"Pływamy jak rybki w wodzie"

Nauka pływania


Nazwa osiedla: Nierodzim Szacunkowy koszt projektu : 12728 zł
Lokalizacja: Przedszkole Nr6 Ustroń
Id projektu: BOU06

NOWOCZESNA SZKOŁA II

NOWOCZESNA SZKOŁA II – to nowoczesna pracownia matematyczno-fizyczna wyposażona w nowe meble i sprzęt wraz z oprogramowaniem do matematyki i fizyki. To również nowe pomoce naukowe dostosowane do potrzeb uczniów zgodnych z nową podstawą programową dla kl. VII i kl. VII – do fizyki będą to całe zestawy do elektrostatyki, mechaniki, nauki o prądzie elektrycznym i optyki, do matematyki bryły przestrzenne, magnetyczne ułamki i oś liczbowa, zestaw konstrukcyjny modeli, zegar i inne. Wszystko ma służyć poznaniu i zrozumieniu podstawowych nauk ścisłych, które znacząco stymulują rozwój osiągnięć ludzkości.


Nazwa osiedla: Lipowiec Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: ul. Szkolna 1
Id projektu: BOU07

REMONT ul. Lipowska (Chodnik)

Projekt zakłada remont chodnika na ul. Lipowskiej w postaci wymiany starych płyt chodnikowych na kostkę brukową oraz krawężników na nowe. Remont przewiduję wymianę na odcinku od skrzyżowania ul. Lipowskiej z ul. Bernadka w stronę Brennej. Projekt zakłada wydanie kwoty 40 000 zł i remont od 100 do 300 metrów chodnika.


Nazwa osiedla: Lipowiec Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: ul Lipowska ( chodnik)
Id projektu: BOU08

Zakup wyposażenia kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu

Projekt przeznaczony jest dla młodych mieszkańców naszej dzielnicy. Celem głównym jest wyposażenie pomieszczeń kuchennych Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu w: Stół z zlewem 3-komorowym z szafką dolną 4-drzwiową z blatem załadowczym rynnowym z wycięciem rogowym o wymiarach 2500x700x850, Stół z komorą basenową z szafką, drzwi otwierane o wysokości komory H400 o wymiarach 1100x700x850, Krzesła wykorzystywane podczas posiłków oraz spotkań mieszkańców Osiedla Ustroń Górny. Mamy nadzieję, że tego typu inicjatywa spotka się z pozytywnym odbiorem.


Nazwa osiedla: Ustroń Górny Szacunkowy koszt projektu : 20000 zł
Lokalizacja: Ulica Partyzantów 2 - pomieszczenia kuchni Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu
Id projektu: BOU09

Badanie stanu czystości rzeki Wisły oraz jej dopływów na wysokości osiedla Polana wraz z towarzyszącymi działaniami uświadamiającymi i edukacyjnymi.

Określenie stanu czystości rzeki Wisły oraz wybranych cieków wodnych na terenie osiedla Ustroń Polana. Przeprowadzenie działań uświadamiających i edukacyjnych, mających na celu propagowanie informacji na temat stanu czystości rzeki Wisły.


Nazwa osiedla: Polana Szacunkowy koszt projektu : 14000 zł
Lokalizacja: Rzeka Wisła i wpadające do nie potoki. Szczegółowe miejsca wskazane są w załączniku nr 1.
Id projektu: BOU10

Chodnik ul. Bernadka

Projekt zakłada budowę chodnika na ul. Bernadka o długości od 10 m do 100 m w metodzie projektuj-buduj. Działki na których powinien być wybudowany chodnik należą do Miasta: 1356/23, 1356/15; Szerokość chodnika powinna być dostosowana do natężenia ruchu pieszych oraz rowerzystów ( 2 metry). Technologia kostka brukowa - o wyborze decyduje wykonawca.


Nazwa osiedla: Lipowiec Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: ul. Bernadka działki nr: 1356/23, 1356/15
Id projektu: BOU11

Zakup wyposażenia pracowni robotyki Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu

Głównym celem projektu jest zakup robotów i osprzętowania do nich, które będą wykorzystywane podczas zajęć robotyki dla uczniów klas V-VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu. Celem zajęć z robotyki jest przygotowanie uczniów do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie z uwzględnieniem obecnego rozwoju cywilizacyjnego. Przyszłość świata w XXI wieku, w tym również dzieci, jest ściśle związana z robotami. Na zajęciach uczniowie odkrywają niesamowity świat robotów, dowiadują się jak są zbudowane, do czego mogą służyć i w jaki sposób można nimi sterować. Pod pretekstem świetnej zabawy dzieci mają okazję spróbować swoich sił w starciu z najnowszą technologią i nauczyć się wielu praktycznych umiejętności, w tym kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów, podstaw informatyki i mechaniki poprzez próbowanie, doświadczanie, kombinowanie, przypuszczanie i szacowanie. Wykorzystując zestaw do budowy robota, uczniowie budują programowalną, jeżdżącą konstrukcję mechaniczną, poznają czujniki, w jakie wyposażony jest robot, sterują robotem i programują go. Każde zajęcia to rozwój zdolności logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, zdolności manualnych, kreatywności; nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów natury technicznej, a także pracy zespołowej.


Nazwa osiedla: Ustroń Górny Szacunkowy koszt projektu : 20000 zł
Lokalizacja: Ulica Partyzantów 2 - pomieszczenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu
Id projektu: BOU12

Remont dachu na budynku Przedszkola nr 5

Remont dachu na budynku Przedszkola nr 5 w Ustroniu obejmuje: - 3krotne malowanie powierzchni dachu, rynien i rur spustowych, - Wykonanie i malowanie obróbek blacharskich kominów oraz uzupełnienie ubytków w gzymsie elewacji zewnętrznej. Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie komfortowych warunków edukacyjnych przedszkolakom oraz mieszkańcom tego budynku.


Nazwa osiedla: Lipowiec Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: Przedszkole nr 5, ul. Lipowska 127, 43-450 Ustroń
Id projektu: BOU13

Mini plac zabaw dla najmłodszych

Montaż 7(siedmiu) ogólnodostępnych atrakcyjnych i kolorowych urządzeń zabawowych dla najmłodszych w ogródku osiedlowym z ławkami dla rodziców.


Nazwa osiedla: Ustroń Centrum Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: Osiedle Manhatan – pgr. 1102/6
Id projektu: BOU14

Zielona komórka - pamiętajcie o ogrodach

Na ulicy Partyzantów, w pobliżu budynków 4,6,8 w miejscu gdzie niedawno stały zniszczone budynki gospodarcze – komórki, powstanie mikro – zieleniec: ”Zielona komórka” . Zieleniec tak jak komórka żywego organizmu, harmonijnie pomieści wiele elementów o różnych funkcjach, które sprawią, że powstanie miejsce kameralnego wypoczynku. Niewielki brukowany chodnik, placyk kamienny, przenikać będą z zielenią: żywopłotami, rabatami kwiatowymi, murawą, niewielkimi drzewami i krzewami. Funkcjonalność całości nada mała architektura: ławki, trejaż, oświetlenie. Całość wkomponuje się w szpaler dorodnych drzew porastających brzeg przepływającego w pobliżu cieku wodnego. Forma lokalizacji zieleńca z jednej strony nie ograniczy możliwości dostosowania przyległych terenów do innych potrzeb mieszkańców, z drugiej strony, w każdym momencie umożliwi rozwój zieleni, o kolejną komórkę. Odpocznij w „zielonej komórce”


Nazwa osiedla: Ustroń Górny Szacunkowy koszt projektu : 39500 zł
Lokalizacja: ul. PARTYZANTÓW w rejonie budynków nr 4,6,8 – działka nr 316/20
Id projektu: BOU15

BEZPIECZNE PRZEJŚCIE NA BRZEGACH

Celem projektu jest wykonanie bezpiecznego przejścia i polepszenia komunikacji osób zmierzających w stronę terenów rekreacyjnych i parkowych wzdłuż Wisły ale także zmierzających w kierunku zabudowań mieszkalnych terenów pomiędzy ul. Nadrzeczną i ul. Sanatoryjną oraz w przeciwnym kierunku. Wykonanie bezpiecznego – oznakowanego przejścia przez bardzo ruchliwą ulicę 3 Maja w rejonie stacji paliw na Brzegach z uwzględnieniem obniżenia chodnika przy ul. 3 Maja od strony osiedla w okolicach skrzyżowania z Lipową. Wielu mieszkańców w tym dzieci, jak i turyści przechodzą w tym terenie na drugą stronę.


Nazwa osiedla: Ustroń Górny Szacunkowy koszt projektu : 25000 zł
Lokalizacja: DZIAŁKA DROGOWA nr 4839/4
Id projektu: BOU16

MODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W USTRONIU - LIPOWCU

Projekt obejmuje montaż klimatyzacji na sali. Ma to na celu podniesienie standardu oraz zwiększenie komfortu użytkowania. Ponadto niezbędna jest wymiana archaicznej rozdzielni elektrycznej oraz utworzenie wyłącznika głównego na zewnątrz budynku, w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa jego użytkownikom. Ze względu na brak odpowiedniej wentylacji w kuchni, konieczny jest montaż okapu, który umożliwi właściwe odprowadzenie pary wodnej. Obecnie osadza się ona na suficie, sprzyjając powstawaniu pleśni.


Nazwa osiedla: Lipowiec Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w USTRONIU-LIPOWCU, na ul. LIPOWSKIEJ 116
Id projektu: BOU17

REMONT TOALETY SOCJALNEJ I POKOJU SOCJALNEGO nr 1 w STRAŻNICY

Remont toalety socjalnej polegający na dostosowaniu jej do potrzeb jednostki oraz remont pokoju socjalnego służącego w czasie akcji jako zaplecze funkcyjne umożliwiające odpoczynek strażaków, przygotowanie posiłku, przebranie się, a także jako pomieszczenie koordynacyjne działań jednostki w trakcie akcji. Pokój socjalny może być również wykorzystywany dla potrzeb mieszkańców jako zabezpieczenie potrzeb lokalowych w sytuacji kryzysowej np. powodzi. Remont ma polegać na wymianie armatury sanitarnej, wymianie płytek, drzwi, podłóg, odnowienie istniejących ścian i sufitów oraz modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem – w łazience socjalnej oraz pokoju socjalnym z kuchnią i łazienką.


Nazwa osiedla: Ustroń Dolny Szacunkowy koszt projektu : 34800 zł
Lokalizacja: STRAŻNICA OSP CENTRUM ul. STRAŻACKA 5, 43-450 USTROŃ
Id projektu: BOU18

Remont schodów przy Żłobku Miejskim przy ul. Gałczyńskiego 43

Remont schodów znajdujących się przy Żłobku Miejskim w Ustroniu polegający na wymianie uszkodzonych płytek na okładzinę kamienną antypoślizgową z żywicy epoksydowej. Projekt zakłada wymianę balustrad oraz podjazdu dla wózków wykonanych ze stali nierdzewnej. Remont schodów ma zapewnić możliwość bezpiecznego korzystanie z tego przejścia mieszańcom Ustronia oraz rodzicom odwożącym swoje dzieci do żłobka. W okresie zimowym kiedy obecne schody są śliskie większość osób aby przejść korzysta z jezdni co utrudnia ruch samochodowy oraz stwarza zagrożenie dla pieszych. Wykonanie nowych schodów zachęci do korzystania z przejścia koło Żłobka Miejskiego co znacznie wpłynie na poprawę jakości ruchu pieszego i samochodowego w obrębie os. Manhatan, Żłobka Miejskiego oraz Przedszkola nr 7.


Nazwa osiedla: Ustroń Górny Szacunkowy koszt projektu : 36440 zł
Lokalizacja: schody zlokalizowane przy Żłobku Miejskim w Ustroniu na działce Miasta Ustroń przy ul. Gałczyńskiego
Id projektu: BOU19

POTOK - ZASYPANIE - BUDOWA KANAŁU

Projekt zakłada położenie na działce przepustu betonowego skrzynkowego o długości od 1m do 20 m. Wykonanie powinno zostać przeprowadzone w metodzie projektuj-buduj. Po ułożeniu przepustu teren powinien zostać wyrównany. Do kalkulacji przyjęto elementy prefabrykowane o średnicy od 150 cm X 150 cm do 200 cm X 200 cm


Nazwa osiedla: Lipowiec Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: Działka 565/1
Id projektu: BOU20

Aktywny Poniwiec - zajęcia na basenie dla dzieci, dorosłych i seniorów

Projekt Aktywny Poniwiec ma na celu integrację mieszkańców w każdym wieku przez aktywność fizyczną w wodzie, która pozytywnie wpływa na zdrowie, samopoczucie oraz ogólną sprawność. Zajęcia przewidziane w projekcie: 70 h - aqua aerobik dla osób powyżej 60 roku życia 50 h - aqua aerobik dla dorosłych 40 h - nauka pływania dla dzieci w wieku 7-11 lat 20 h - nauka pływania dla dorosłych Na zakończenie odbędzie się piknik rodzinny dla wszystkich uczestników zajęć


Nazwa osiedla: Poniwiec Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne Park Poniwiec, ul. Lipowa 20, Ustroń
Id projektu: BOU21

POTOK REGULACJA

Projekt zakłada położenie na działce 1516/7 oraz 1118/5 (okolice skrzyżowania z zjazdem do sklepu ODIDO w dół cieku) przepustu betonowego otwartego (typ U) o długości od 1m do 40 m. Wykonanie powinno zostać przeprowadzone w metodzie projektuj-buduj. Do kalkulacji przyjęto elementy prefabrykowane o średnicy od 200 cm X 100 cm do 300 cm X 150 cm. Efektem powinna być regulacja patoka biegnącego po wskazanych działkach. b


Nazwa osiedla: Lipowiec Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: Działki 1516/7 oraz 1118/5
Id projektu: BOU22

Chodnik ul. Leśna

Projekt zakłada budowę chodnika na ul. Leśna o długości od 10 m do 100 m w metodzie projektuj-buduj. Działki na których powinien być wybudowany chodnik należą do Miasta: 548/6; 551/12; 551/14; 551/16; 543/5 wariant I lub 430/3; 460/6; 435/18 wariant II. Szerokość chodnika powinna być dostosowana do natężenia ruchu pieszych oraz rowerzystów ( 2 metry). Technologia kostka brukowa - o wyborze decyduje wykonawca. O wyborze wariantu decyduje wykonawca. Preferowany wariant I


Nazwa osiedla: Lipowiec Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: ul. Leśna działki 548/6; 551/12; 551/14; 551/16; 543/5 lub 430/3; 460/6; 435/18
Id projektu: BOU23

ORLE GNIAZDO

Budowa platformy widokowej – budowa tarasu widokowego o powierzchni 24 m2 w okolicach szczytu Lipowskiego Gronia. Wyposażony będzie w lunetę pozwalającą na obserwację panoramy Śląska Cieszyńskiego oraz w tablicę opisującą faunę i florę występującą na terenie Lipowskiego Gronia. Punkt widokowy może być także wykorzystywany do prezentacji rzeźb obecnie wystawianych w pobliżu amfiteatru w Ustroniu


Nazwa osiedla: Lipowiec Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: szczyt Lipowskiego Gronia
Id projektu: BOU24

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Projekt zakłada położenie nakładki asfaltowej (od 50 m do 200 m) na wale biegnącym od mostu na ul. Lipowskiej po prawej stronie patrząc w kierunku Ustronia. Działka nr. 1518/2. Oraz oznaczenie strefy ruch dla rowerzystów a także pieszych. (analogicznie jak na bulwarze w centrum miasta) Długość odcinka powinna zostać określona przez wykonawcę. A cała inwestycja zrealizowana metodą projektu-buduj


Nazwa osiedla: Lipowiec Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: Prawa strona wału na rzece wiśle
Id projektu: BOU25

Rozbudowa boiska do siatkówki plażowej

Rozbudowa boiska do siatkówki plażowej poprzez wykonanie piłkochwytów dookoła boiska, postawienie 2 ławek, koszy na śmieci oraz wyplanowanie i uporządkowanie terenu dookoła boiska piłki plażowej, bramka do wejścia na boisko, postawienie stanowiska sędziowskiego *Zgoda wnioskodawcy na ograniczenie zakresu projektu ze względu na przekroczony koszt projektu.


Nazwa osiedla: Hermanice Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: Boisko do siatkówki plażowej w Hermanicach
Id projektu: BOU26

ŚCIEŻKA EDUKCYJNA

Projekt zakłada budowę ścieżki edukacyjnej w postaci 4 punktów opowiadających o osiedlu Lipowiec. Punk I - Informacje o rzekach strumykach, potokach, płynących przez osiedle. Z mapą oznaczeniem tych rzek, zwierzętami żyjącymi w wodzie. Lokalizacja działka 1422/1 okolice skrzyżowania ul. Bernadka i ul. Przetnica. Punk II - Historia osiedla. Lokalizacja działka 1456/1 przecięcie z działką 1212 (obecnie skrzyżowanie ul. Przetnica z dojazdem do firmy Laserwood). Punk III - Tradycyjne rzemiosło w okolicy . Lokalizacja: działka 1456/1 lub 1455. Punk IV - Fauna i flora osiedla Lipowiec Lokalizacja działka 1443. Wszystkie punkty powinny zostać zlokalizowane w Wiacie (drewnianej z ławeczką w środku) o wymiarach 1,5 m na 3 m w załączniku proponowany wygląd . Trasa powinna zostać oznaczona i połączona z żółtym szlakiem na równice.


Nazwa osiedla: Lipowiec Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: ul. Bernadka, Przetnica oraz Lipowska
Id projektu: BOU27

Chodnik ul. Lipowska

Projekt zakłada budowę chodnika na ul. Lipowska o długości od 10 m do 100 m w metodzie projektuj-buduj. Działka 920; Szerokość chodnika powinna być dostosowana do natężenia ruchu pieszych oraz rowerzystów ( 2 metry). Technologia kostka brukowa - o wyborze decyduje wykonawca.


Nazwa osiedla: Lipowiec Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: ul. Lipowska okolice skrzyżowania z ul. Przetnica i Górecka
Id projektu: BOU28

Wystawa- pół wieku w Ustroniu

Organizacja wystawy w postaci umieszczenia w różnych miejscach osiedla informacji jak wyglądało ostatnie kilkadziesiąt lat osiedla Lipowiec w granicach miasta Ustroń. Wystawa ma rok po roku pokazać mieszkańcom jak szybko rozwijał się Ustroń (centrum) kosztem osiedla. Przykłady: Zestawienie budowy ul. Spokojnej z budową ul. Długą z opisem i zdjęciami pokazującymi zakres inwestycji. Zestawienie orlika piłkarskiego ( stadionu Ks Kuźni Ustroń) z boiskiem szkolny na polanie i boiskiem szkolnym na osiedlu Lipowiec. Zestawienie budowy placów zabaw na ul. Partyzantów, w Parku Kuracyjnym, Kościuszki z pustym (czarnym zdjęciem) miejscem na osiedlu Lipowiec, Zestawienie budowy Amfiteatru z Sprzedażą budynku Świetlicy. Zestawienie budowy rynku z sprzedażą starego przedszkola. Zestawienie budowy wybiegu dla psów z brakiem chodnika od szkoły w stronę kościoła, Zestawienie projektu budowy Basenu z budynkiem obecnego przedszkola z pytanie czy to będzie kolejna inwestycja w Lipowcu. Remont ul. Sportowej z budową chodnika (wartość inwestycji) z budową chodnika (100 m) w granicach osiedla Lipowiec. Zestawienie remontu ul Źródlanej z wyglądem ul. Leśnej, Zestawienie jak wygląda wjazd do Ustronia drogą powiatową - ul. Cieszyńska z wjazdem do Ustronia od strony Brennej ul. Lipowska. itd...


Nazwa osiedla: Lipowiec Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: Osiedle Lipowiec
Id projektu: BOU29

WYKONANIE CHODNIKA I JEGO PROJEKT DO KWOTY 40.000 zł

Jak w pkt. 5 Wykonanie projektu chodnika i chodnik w części do kwoty 40.000 zł w ulicy Akacjowej od skrzyżowania z ul. Katowicką II w kierunku osiedla.


Nazwa osiedla: Poniwiec Szacunkowy koszt projektu : 40000 zł
Lokalizacja: Ulica Akacjowa od skrzyżowania z ul. Katowicką II w kierunku osiedla
Id projektu: BOU30

Zakup interaktywnego monitora dotykowego IQ Touch jako nowoczesna tablica interaktywna (ALL-IN-ONE) do Sali lekcyjnej nr 3 Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu

Zakup interaktywnego monitora dotykowego IQ Touch jako nowoczesnej tablicy interaktywnej - Monitor o bardzo wysokiej rozdzielczości 4K zamiast projektora - Ekran wielodotykowy jako tablica interaktywna - Wbudowany komputer z Androidem lub Windows z WiFi - Wbudowane głośniki - Liczne możliwości podłączeń innych urządzeń (poprzez HDMI, USB, VGA, LAN, AV itp.)


Nazwa osiedla: Polana Szacunkowy koszt projektu : 9889 zł
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu, ul. Polańska 25
Id projektu: BOU31

Zakup nart biegowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu

Zakup nart biegowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu celem realizacji zadań z wychowania fizycznego w okresie zimowym na trasach narciarskich w Ustroniu


Nazwa osiedla: Polana Szacunkowy koszt projektu : 9960 zł
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu, ul. Polańska 25
Id projektu: BOU32

Zakup strojów ludowych cieszyńskich dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu

Zakup strojów ludowych cieszyńskich dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu.


Nazwa osiedla: Polana Szacunkowy koszt projektu : 10000 zł
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu, ul. Polańska 25
Id projektu: BOU33

BALUSTRADA + GARAŻ DLA OSP NIERODZIM

1. Wykonanie balustrady i montaż do wejścia głównego budynku domu Strażaka. 2. Zakup garażu na przechowywanie sprzętu oraz sorbentów i przyczep.


Nazwa osiedla: Nierodzim Szacunkowy koszt projektu : 12000 zł
Lokalizacja: Budynek Domu Strażaka OSP NIERODZIM
Id projektu: BOU34

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA - kontynuacja

Siłownia zewnętrzna ma być miejscem aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu dla osób w każdym wieku. Ćwiczenia w plenerze doskonale wpływają na poprawę krążenia krwi, koordynację ruchową oraz podnoszą poziom endorfin. Ćwicząc poprawiamy naszą kondycję fizyczną i psychiczną. Siłownia zewnętrzna umożliwi propagowanie stylu życia Mieszkańców naszej dzielnicy.


Nazwa osiedla: Nierodzim Szacunkowy koszt projektu : 30763 zł
Lokalizacja: Nierodzim, ul. Kreta – boisko piłkarskie, - zgodnie z wykonaną koncepcją przebudowy boiska z kwietnia 2017 roku, nr działki 360/19
Id projektu: BOU35

Zakup strojów sportowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu

Zakup strojów sportowych dla uczniów szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami przedszkolnymi w Ustroniu dla reprezentacji szkoły


Nazwa osiedla: Polana Szacunkowy koszt projektu : 3600 zł
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu, ul. Polańska 25
Id projektu: BOU36

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE